Partners

Ronduit Onderwijs

Onze school is onderdeel van stichting Ronduit. 

 

Klik hier voor de website van Ronduit Scholen

Klein Alkmaar

Klein Alkmaar verzorgt de buitenschoolse opvang en peuteropvang op Basisschool de Vlieger. 

 

Klik hier voor meer over Klein Alkmaar

 

Alkmaar Sport

Wij hebben een vakleerkracht bewegingsonderwijs van Alkmaar Sport. Groep 1/2 krijgt één keer per week les en de groepen 3 t/m 8 krijgen twee keer per week les. Hiernaast verzorgt de vakleerkracht de sport-X (na-schoolse) activiteiten bij ons op school.


Fysiotherapie

Een fysiotherapeute van SMC Diemen is bij ons op school aanwezig. 

 

Klik hier voor de website van SMC Diemen

GGD & JGZ

Informatie over GGD Hollands Noorden/Jeugdgezondheidszorg GGD Hollands Noorden is de gemeentelijke gezondheidsdienst voor 17 gemeenten in het noorden van de provincie Noord-Holland. Voor de gemeenten bewaken, beschermen en bevorderen wij de gezondheid en veiligheid van alle inwoners in Noord-Holland-Noord. De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) maakt onderdeel uit van de GGD. Het doel van de JGZ is bijdragen aan een gezonde en veilige opgroeisituatie van jeugdigen, als individu en als groep. De JGZ volgt de lichamelijke en sociaal-emotionele ontwikkeling van alle kinderen (0-18 jaar). De onderwerpen waar de JGZ zich mee bezighoudt zijn heel verschillend. Voorbeelden zijn: gezondheid, groei, voeding, pesten, zindelijkheid, opvoedingsvragen en ziekteverzuim. 

Op onze website staat beschreven wat de JGZ op scholen doet en voor u kan betekenen. Aan iedere school is een JGZ-team verbonden.

Contactgegevens
GGD Hollands Noorden
Bezoekadres: Hertog Aalbrechtweg 22
Postadres: Postbus 9276, 1800 GG  Alkmaar
Telefoon: 088- 0100 550
E  info@ggdhn.nl

 

Klik hier voor de website van GGD

Logopedie

Bij ons op school is een logopedist van de Praatmaatgroep aanwezig op de woensdag. 

 

Klik hier voor de website van de praatmaat groep

Ondersteunpunt

Passend onderwijs staat of valt met een goede samenwerking tussen het kind, de ouder en school. Daarbij is het belangrijk dat je als ouder goed beslagen ten ijs komt en weet bij wie je terecht kunt met vragen.

Het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland heeft hiervoor een digitaal oudersteunpunt ontwikkeld. Hier zijn vragen van ouders over passend onderwijs verzameld en worden deze beantwoord.

 

Klik hier voor de website van oudersteunpunt


Samenwerkingsverband

Het Samenwerkingsverband PPO-NK heeft een Oudersteunpunt. Hier kunnen ouders terecht met vragen over passend onderwijs en worden zij ondersteund bij hun zoektocht. Het steunpunt kent een laagdrempelige toegang voor ouders: online en telefonisch. Ook gesprekken op school en huisbezoeken behoren tot de mogelijkheden.

 

Klik hier voor meer informatie


Naam organisatie

Activiteit

   
Klein Alkmaar Peuteropvang & VSO/TSO/NSO
GGD Hollands Noorden Opvoedspreekuur & Gezondheidsonderzoeken
Politie Wijkagent
Praatmaatgroep Logopedie
SMC Diemen Fysiotherapeut
Centrum Jeugd en Gezin Ondersteuning opvoeding
SO trainingsbureau Sociaal-emotionele ontwikkelingstraining
Gemeentelijke overheid Leerplichtambtenaar
Artiance Brede School activiteiten
Alkmaar Sport Brede School activiteiten
Jongeren Op Gezond Gewicht Ondersteuning gezond gedrag
Inholland PABO & Horizon college Stagiaires Leraar Basisonderwijs & onderwijsassistent
WNK Conciërge & Administratie
Inspectie  
Bureau de beweging Integrale ambulante jeugdzorg
Collega scholen Ronduit  
Voortgezet onderwijs  
Wijkcentrum Mare Nostrum  Ontmoetingsplaats voor iedereen in de wijk
Stadswerk 072 Afvalscheiding
Toekomstige ouders