Vreedzame school

Wat is de vreedzame school?

De vreedzame school is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen. 

Kletskaarten

Onderstaande kletskaarten geven u een handreiking om thuis met uw kind te spreken over de inhoud van de Vreedzame School, waardoor u op de hoogte kunt blijven van behandelde leerstof.Voor groep 7 en 8 zijn helaas geen kletskaarten beschikbaar. Zij zullen op eigen wijze een beeld geven van wat ze hebben geleerd en gedaan tijdens de lessen van de Vreedzame School.