Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. De MR geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school of van het bestuur te maken hebben. U kunt de MR bereiken via de speciale MR-brievenbus bij de ingang van de school en via mrdevlieger@ronduitonderwijs.nl.

MR vergaderingen zijn openbaar, dus alle ouders zijn van harte welkom om de vergadering als toehoorders bij te wonen. Wil een toehoorder tijdens de MR-vergadering iets inbrengen, dan dient hij/zij vóór de vergadering bij de MR-voorzitter spreektijd aan te vragen. In feite verzoekt men dan om tijdens de vergadering het woord te mogen voeren.

 

Samenstelling MR

 
Ouder                    Lianne Brugman lid sinds 2022
Ouder                            Ilse van 't Ende lid sinds 2023
Ouder                            Maureen van den Berg lid sinds 2022
Leerkracht                    Chantal Molenaar lid sinds 2015
Leerkracht                     Kristel Termaat lid sinds 2020
Leerkracht                      Ernst de Zorzi lid sinds 2023