Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. De MR geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school of van het bestuur te maken hebben. U kunt de MR bereiken via de speciale MR-brievenbus bij de ingang van de school en via mrdevlieger@ronduitonderwijs.nl.

MR vergaderingen zijn openbaar, dus alle ouders zijn van harte welkom om de vergadering als toehoorders bij te wonen. Wil een toehoorder tijdens de MR-vergadering iets inbrengen, dan dient hij/zij vóór de vergadering bij de MR-voorzitter spreektijd aan te vragen. In feite verzoekt men dan om tijdens de vergadering het woord te mogen voeren.

 

Samenstelling MR

 
Ouder                   Lianne Brugmanlid sinds 2022
Ouder                           Linda Kikkert-van der Weijdelid sinds 2017
Ouder                           Maureen van den Berglid sinds 2022
Leerkracht                   Chantal Molenaarlid sinds 2015
Leerkracht                    Kristel Termaatlid sinds 2020
Leerkracht                     Sonja de Jonglid sinds 2022