NPO-gelden

Wat doet OBS De Vlieger met NPO-gelden?

Een extra zak geld klinkt als muziek in de oren. Maar net als voor de meeste extraatjes geldt, dat je vaak wel 20 dingen kunt bedenken om het aan uit te geven. OBS De Vlieger besloot het geld daarom slim te verdelen. Bijvoorbeeld door in te zetten op extra scholing van leerkrachten, bewegend leren verder op te pakken en de vertrouwenspersoon meer ruimte te geven tijdens de lockdown. De meest ingrijpende verandering was de keuze voor twee kleine groepen 8. Brigit en Silvy vertellen waarom dat noodzakelijk was.

Twee kleine groepen

“De resultaten van begrijpend lezen bleken na de eerste lockdown flink gekelderd”, begint Brigit. Voor haar kwam dat niet als een verrassing. “We werken in de groepen 6 t/m 8 bij het vak begrijpend lezen namelijk groepsdoorbrekend. Elk kind zit dan bij de leerkracht, die lesgeeft op het niveau dat bij hem of haar past. Groepsdoorbrekend werken moesten we loslaten tijdens het thuisonderwijs en ook toen we weer open gingen, moesten de kinderen uit een groep bij elkaar blijven. Groepsdoorbrekend werken werd ons dus onmogelijk gemaakt. En dat is zuur, want we weten wat het oplevert. Extra tijd en begeleiding om dat bij te trekken was dus noodzakelijk. Dat zou beter lukken met twee kleine groepen 8, daar was het team het unaniem over eens.”

Een ander issue dat aan deze keuze bijdroeg, was de voorbereiding op het voorgezet onderwijs. “Minister Slob deed een oproep aan het onderwijs om ‘kansrijk te adviseren’. Dus om kinderen bij twijfel kans te gunnen zich te bewijzen op het hoogste niveau. Maar dan moet je wel zorgen dat kinderen goed kunnen uitstromen, zowel vakinhoudelijk als sociaal-emotioneel.”

Voordelen van kleinere klassen

  • Meer aandacht voor een kind
  • Er is meer rust in de groep
  • Kinderen zijn beter betrokken bij de les
  • Kinderen durven meer vragen te stellen
  • Leerlingen vertonen minder studieontwijkend gedrag (naar buiten kijken etc.)
  • Leerkrachten floreren in een kleine groep
  • Minder werkdruk maakt het vak aantrekkelijker
  • Leerlingen uit kleine klassen doen vaker een studie, vinden vaker een eigen woning en gaan beter om met hun spaargeld 

 

Lees meer

Drie nieuwe leerkrachten

“Hoe je zo’n klas samenstelt, dat is wel een flinke puzzel”, gaat Brigit verder. “Dat gaat op basis van veel criteria, in samenspraak met leerkrachten, IB’er en directeur. We kijken naar het gedrag, de verhouding tussen jongens en meisjes, maar ook de voorkeur van de leerlingen zelf. Volgens mij zijn we erin geslaagd twee leuke groepen te bouwen. Maar dan heb je natuurlijk ook goede leerkrachten nodig. Dat ik deze drie dames heb gevonden, daar hebben we wel mazzel mee gehad. Ik wist dat het een match zou kunnen zijn.”

Volgens Silvy was het even wennen om als drie ‘nieuwelingen’ op OBS De Vlieger samen te werken. “Ik heb veel ervaring in groep 8, maar voor mij is dat al zo’n tien jaar geleden. Sonja en Lieke komen uit het Dalton-onderwijs, dus daar kan ik veel van leren. Toch moesten we ook elkaar nog leren kennen. Wat willen we, wat vinden we belangrijk, waar zetten we op in? Als je samen je weg erin vindt, kun je iets sterks neerzetten. En dat gebeurt.”

 

Benaderen als één groep

Ook de kinderen moesten even wennen in de kleine klassen. Ze hebben tenslotte minder andere kinderen om mee te dealen. Daarom vindt Silvy 16 ook een mooi aantal. “Maak je de groepen te klein, dan heb je geen groepsdynamiek. En dat is juist zo belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. En voor de voorbereiding op het voorgezet onderwijs. Hoewel we nu twee groepen hebben, benaderen we ze als één groep als het gaat om de coronamaatregelen. Ze spelen samen buiten en met gym zijn ze samen. Willen ze een talentenjacht doen, dan voegen we ze samen. In de pauzes zoeken ze elkaar ook vaak op. Dat wil je in groep 8 niet opeens doorbreken.”

Sterker op pad

Silvy merkt in de praktijk dat extra tijd voor ieder kind heel belangrijk is. “Als je ze ziet, hoort praten, weet wat ze kunnen, willen en wat hen dwars zit, groeien en bloeien kinderen meer. Dat is de kern van het verhaal. Na een sterke instructie, heb ik nu nog tijd om te herhalen voor kinderen die het lastig vinden. Of voor een gesprek met kinderen die thuis niet zo lekker gaan. Natuurlijk maak je altijd tijd voor iemand die het moeilijk heeft. Nu kan ik méér tijd voor diegene maken. Sommige kinderen zijn erbij gebaat dat je dichtbij bent, er kort op zit. Het leerrendement is dan aanzienlijk groter.”

Brigit ziet vooral dat er rust heerst in de groepen die de school aan het einde van het schooljaar zullen verlaten. “Er is ook meer tijd voor een geintje, een spelletje of een energizer. Kinderen worden beter gezien, er is aandacht voor verhalen en meningen. Die cohesie is met name in groep 8 belangrijk. En kinderen met bijvoorbeeld een vorm van autisme gaan natuurlijk ook lekkerder in deze samenstelling. Overall weet ik zeker dat we deze leerlingen sterker op pad sturen.”