De Vlieger

De Vlieger is een openbare basisschool met een eigen identiteit in Alkmaar Noord. De naam "De Vlieger" staat voor dynamiek, geleide vrijheid, stabiliteit en ruimte, speelsheid en blijheid, maar ook voor hogerop willen komen. 

Portaal Ouders en verzorgers
&
aanmelden nieuwsbrieven

 

Laatste nieuws

Verandering bij Ouderportaal

Beste ouders, verzorgers

Wij hebben als Ronduit destijds gekozen voor een systeem van mailing die vanuit het administratiesysteem van de school gekoppeld zijn aan het mailingsysteem. Via een versleutelde weg kon er een match gemaakt worden om de informatie bij het juiste kind te krijgen. Wij dachten als Ronduit ter goeder trouw te handelen in deze. Immers, het BSN-nummer was al bekend bij de school en er  was jurisprudentie dat als die informatie werd gezien als verlengstuk van de school, het toegestaan is om op deze wijze het BSN te gebruiken. Nadere studie en voortschrijdend inzicht heeft ons doen besluiten om per direct toch van een versleuteld BSN-nummer gebruik af te zien. Deze manier van koppelen was wel veilig, maar lijkt officieel uiteindelijk niet toegestaan.

Over drie weken zal de nieuwe manier worden gepresenteerd. Daarbij gaan we gebruik maken van een pincode i.p.v. het BSN-nummer.  Die nieuwe manier van invoeren zal voorzien van de juiste documentatie aan u gecommuniceerd worden.

NB. Dit heeft geen gevolgen voor ouders die zich reeds aangemeld hebben

 
Actueel


Grote belangstelling tijdens de algemene ouderavond en klassenavond. Bedankt voor uw bezoek!